Thông tin của bạn
  * Thông tin bắt buộc
Tên công ty:
* Họ & Tên:
* Địa chỉ:
Điện thoại:
Email :
Website :
Fax :
* Yêu cầu:
 
 
SẢN PHẨM MỚI
 
 
 
 
Địa chỉ: Khu phố Hòa Lân 1, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Điện thoại: 84 650 3820035 - 84 650 3838168 Fax: 84 650 3820056
Email: [email protected] Website: www.jumviexvn.com
Copyright © 2009 JUMVIEX VN CO., LTD. All rights reserved.
 
Bụi hoa
Cành hoa
Cây cảnh
Chậu hoa
Chậu lá
Dây hoa & dây lá
Quả và Trái cây nhân tạo
Trái & hoa trang trí Noel
Vòng hoa & tú cầu
Trang trí
Xương rồng
Khung Tranh
Chậu đá